Men kan op elk moment uit het traject stappen. Uiteraard gebeurt dat na gezamenlijk overleg, ook met jou als leidinggevende. Open feedback is daarom gedurende het hele traject van fundamenteel belang. In beide richtingen! Het is immers essentieel (en mee de eigen verantwoordelijkheid van de coachee) om zich goed te voelen tijdens de sessies. Anderzijds betekent aan zichzelf werken ook: ‘regelmatig uit de eigen comfortzone treden’. De coachee wordt er dus best constant aan herinnerd dat dit bij uitstek de rijkste en meest groeizame momenten van het traject zijn!