Als je bedrijf jouw coaching-traject ondersteunt, zijn er drie partijen betrokken: jij, je coach én je leidinggevende. Jij en ik als coach werken het meest verbindend tijdens onze gezamenlijke momenten. Eén keer per kwartaal betrek ik daar ook jouw leidinggevende bij. Tenslotte moet hij/zij nauw met jou samenwerken en je later verder coachen.

Anderzijds vergt coaching ook een grote deontologie. Wat er gebeurt tijdens onze sessies, ontmoetingen of telefoongesprekken blijft uitsluitend tussen ons. Je leidinggevende krijgt de grote lijnen mee, maar geen details. Issues die ook voor hem of voor haar belangrijk zijn om weten, bespreken we altijd vooraf samen.