Nee er is geen restitutie voorzien wanneer de coachee vroegtijdig stopt. Het stopzetten is uiteraard zijn of haar goed recht, maar ook de eigen verantwoordelijkheid.