Individuele coaching

Je botst tegen jezelf aan. Je krijgt niet helder waar je naar toe wilt waardoor Werkplezier en balans ver te zoeken zijn. In een individueel coachingstraject gaan we samen op zoek naar datgene wat jou drijft en terug energie geeft. We versterken je vaardigheden, je krijgt inzichten waarmee je heel concreet aan de slag kunt gaan en je bereikt je vooropgestelde doelen. Ik begeleid je hiermee tot jij zelfstandig verder kan.

Hoe pakken we dat aan?

  • In een eerste intake gesprek staan we stil bij jouw coachingsvraag en maken we die helder. We delen elkaars verwachtingen zodat het komende traject heel duidelijk voor je wordt. Vandaar uit vertrekt jouw coachingsproces.
  • We zien elkaar minstens 5 keer opdat het proces zijn ingang krijgt en jij de kans grijpt om oude patronen te doorbreken en nieuwe inzichten te verwerven.
  • Tijdens het coachingstraject zijn we bereikbaar om vragen te beantwoorden of bekommernissen te delen.
  • De Kerntalenten worden als standaardmethodiek gehanteerd omdat we ervan uitgaan dat het noodzakelijk is je kern te ontdekken en van daaruit verder te werken.
  • Thema’s waarrond we werken zullen heel uiteenlopend zijn en afhankelijk van wat jij aanbrengt. Als het thema niet door ons kan aangepakt worden dan zijn wij zo vrij om je door te verwijzen naar andere competente coaches.

Als trainer van coaches en expert coach van meer dan 100 coachees,  heb ik al veel mensen terug in  hun kracht gezet. De kerntalentenmethodiek die ik hanteer, geeft op een snelle, leuke en positieve manier een inzicht in jouw drijfveren. Hierdoor leidt het coachproces ook snel naar een resultaat  Mijn enthousiasme en gedrevenheid helpen jou  terug gemotiveerd aan de slag te gaan met jezelf.

Volledig aanbod

Meer informatie